Logo
Návod

Základy:

Táto sekcia poskytuje základný prehľad o hre, užívateľskom rozhraní a vyskytujúcich sa termínoch. Naruto-Aréna je ťahová stratégia, kde bojuješ s tímom troch ninjov proti súperovým trom ninjom, s cieľom znížiť jeho životy na 0 a tým aj vyhrať zápas.


Menu obrazovka:

Táto obrazovka je prvá vec, ktorú uvidíš pri spustení Naruto-Arény. Má nasledujúce funkcie, označené veľkými písmenami na obrázku:

A: Táto sekcia zobrazuje informácie o tebe. Nachádza sa tu tvoj avatar, meno a ninja hodnosť. Ďalej je tu tvoj level, skúsenosti a umiestnenie v rebríčku, nasledované počtom výhier-prehier a momentálnou sériou výhier alebo prehier za sebou.

B: V tejto sekcii sa nachádzajú tri políčka na vkladanie ninjov s ktorými chceš hrať. Na spustenie hry musíš mať obsadené všetky tri políčka.

C: Toto je sekcia postáv. Obsahuje niekoľko strán, medzi ktorými listuješ pomocou bielych šípok na ľavom a pravom okraji. Každá strana obsahuje 21 políčok. Niektoré políčka môžu byť zošednuté. To znamená, že danú postavu nemôžeš používať, pokiaľ ju neodblokuješ splnením príslušnej misie.

D: Tu sa nachádzajú údaje o jednotlivých postavách po kliknutí na ich obrázok v sekcii C. Táto sekcia slúži hlavne na prehliadanie ich jednotlivých techník.

E: Táto sekcia obsahuje podrobný popis jednej techniky. Zobrazí sa po kliknutí na príslušný obrázok v sekcii D. V ľavom hornom rohu je červeným jej názov. V pravom hornom rohu je jej cena. V strede je popis s vysvetlením jej použitia a funkcie. V ľavom dolnom rohu sú vypísané jej podtriedy a v pravom sa nachádza jej cooldown.

F: Nachádzajú sa tu tri gombíky na spustenie hry a štvrtý na odhlásenie - logout.
      1 - Ladder game je hra proti náhodnému oponentovi na približne tvojej úrovni. Jej výsledky sa zapisujú do všetkých štatistík a je to najčastejší spôsob hry.
      2 - Quick game je hra proti náhodnému oponentovi, ktorej výsledky sa nezapisujú do rebríčka, ale zapisujú sa do misií, teda je vhodná na ťažšie misie, ktoré treba robiť so slabším tímom.
      3 - Private game je hra proti súperovi, ktorého meno musíš zadať do príslušnej kolónky a on musí zadať tvoje. Jej výsledky sa nezapisujú do žiadnych štatistík, iba do záznamu hier v profile.


Herná obrazovka:

A: Táto sekcia zobrazuje tvoj aj súperov avatar, taktiež obsahuje „press when ready“ gombík (zobrazuje „opponent’s turn“ keď je na ťahu súper), ktorým ukončuješ svoj ťah, červeno-biely ukazovateľ času a tvoju zásobu chakry. Existujú štyri typy chakry: Taijutsu (zelená), Bloodline (červená), Ninjutsu (modrá), Genjutsu (biela). T zobrazuje celkový počet chakry, ktorú máš k dispozícii. Každý ťah dostaneš toľko jednotiek náhodnej chakry, koľko postáv ti žilo na konci tvojho predchádzajúceho ťahu. Jedinou výnimkou je prvý ťah začínajúceho hráča, ktorý dostane len jednu chakru a techniky, ktoré ničia, kradnú alebo pridávajú chakru.

B: Tu sa nachádza tvoj tím a životy jednotlivých ninjov. Zobrazuje aj techniky, ktoré ich ovplyvňujú. Tie sa zobrazia v podobe malej ikonky, ktorej vysvetlenie sa ti zobrazí keď na ňu nabehneš kurzorom.

C: Táto sekcia zobrazuje to isté, čo sekcia C, len na súperovom tíme.

D: Tu sú zobrazené techniky jednotlivých ninjov. Každý z nich môže použiť len jednu za kolo za predpokladu, že má na ňu dostatok správnej chakry. Techniky, ktoré nemožno dané kolo použiť sa zobrazia zošednuté. Po kliknutí na techniku sa ti zviditeľnia jej možné ciele žltým osvetlením. Techniku použiješ kliknutím na jeden z cieľov a tým sa ti zobrazí v šedom štvorčeku s otáznikom, ktorý zobrazuje použitú techniku. Dvojklikom na daný štvorček ju zrušíš.

E: Je zhodná so sekciou E v „Menu obrazovke“

F: Táto sekcia obsahuje tlačítka vzdať sa (surrender), otvoriť chat okno so súperom (open chat) a zvuk (sound) na nastavenie zvuku.


Typy chakry:

Ako už bolo spomenuté, techniky vyžadujú na svoje uskutočnenie chakru. Každá technika potrebuje špecifickú množinu chakry. Existujú štyri typy chakry:
- Bloodline
- Ninjutsu
- Taijutsu
- Genjutsu

Typ chakry ktorú dostaneš je absolútne náhodný, teda môžeš dostať tri rozdielne ako aj tri toho istého druhu. Okrem týchto štyroch špecifických typov vyžadujú niektoré techniky aj čiernu chakru. To znamená, že namiesto čiernej môžeš použiť hociktorý z hore menovaných štyroch typov.


Ukončenie ťahu:

Po ukončení ťahu kliknutím na „press when ready“ tlačítko v sekcii A sa dostaneš do takzvanej „skill queue“. Tu určuješ, ktorou chakrou nahradíš čiernu, vyžadovanú použitými technikami. Hore je červeným napísané, koľko chakry musíš ešte nahradiť. Vľavo je tvoja zásoba chakry, z ktorej pomocou +- pridávaš a uberáš chakru, ktorá sa zobrazí vpravo. Dole sa nachádzajú všetky použité techniky, ktoré sa uskutočnia v poradí zľava doprava. Ich poradie môžeš meniť kliknutím na ikonku a podržaním tlačítka myši.

Keď sa chceš vrátiť do hernej obrazovky, stlač tlačítko cancel. Tlačítkom OK potvrdíš a definitívne ukončíš svoj ťah. Ber do úvahy, že zmeny ktoré robíš v tejto obrazovke pri ukončovaní ťahu sa taktiež započítavajú do časového limitu 1 minúta. Ak nestihneš ukončiť svoj ťah načas, tak nepoužiješ žiadnu techniku, ale ostane ti všetka chakra.


Všeobecná terminológia v Naruto-Aréne:

Damage (zranenie) – určuje, koľko životov daná technika uberie svojmu cieľu. Udávané v percentách alebo číselnej hodnote
Piercing damage (prierazné zranenie) – tento typ útoku ignoruje redukciu (zníženie) zranení
Affliction damage (trvajúce zranenie) – tento typ útoku ignoruje redukciu zranení a aj dočasné životy
Increased damage (zvýšené zranenie) – niektoré techniky zvyšujú spôsobené zranenia, obvykle o určitý počet percent alebo číselnú hodnotu
Stun (omráčenie) – omráčené postavy nemôžu použiť žiadnu techniku
Damage reduction (zníženie zranenia) - niektoré techniky znižujú spôsobené zranenia, obvykle o určitý počet percent alebo číselnú hodnotu
Invulnerable (nezraniteľný) – nezraniteľné postavy nemôžu byť cieľom žiadnej techniky až na pár výnimiek
Heal (liečenie) – vráti postave určitý počet životov, nemôže byť použité na postavy s 0 životmi. Nenavracia dočasné životy.
Remove chakra, Lose chakra (odstráň, strať chakru) – toto znamená, že súper stratí určité množstvo chakry (zo zásoby, alebo z náhodne pridelenej, keď nemá žiadnu v zásobe). Keď daná technika ničí špecifický druh chakry, ktorý súper momentálne nemá, tak nezoberie žiadnu chakru.
Steal chakra (ukradni chakru) – to isté, ako pri ničení chakry s tým rozdielom, že zničená chakra bude pridelená tebe.
Reflect (odraz) – tieto techniky odrazia útok späť na postavu, ktorá ho zoslala. Obvykle odráža len určité podtriedy útokov.
Counter (protiútok) – tieto techniky negujú iné, použité na danú postavu. Nie vždy znegujú cieľový útok, ktorý už bol použitý na danú postavu predtým. Negujúce techniky obvykle odrážajú len špecifický typ techník a obvykle majú ďalšie účinky na útočiacu postavu.
Remove „xxx“ (odstráň xxx) – techniky, ktoré odstraňujú účinky (zväčša jednej podtriedy) a kompletne ich znegujú na danej postave.
Ignore „xxx“ (ignoruj xxx) – daná technika ignoruje určité účinky. Teda účinok stále platí, len po danú dobu nič nerobí. Niektorá techniky ignorujú aj nezraniteľnosť, teda môžu útočiť aj na momentálne nezraniteľné postavy.
Temporary health (dočasné životy) – tieto techniky pridajú postave dočasné životy, ktoré budú zničené ako prvé pri útoku na danú postavu.
Copy (skopíruj) – tento typ techniky skopíruje inú, a nahradí ju po dobu trvania kopírovania
Invisible (neviditeľný) – po použití neviditeľnej techniky sa súperovi nezobrazí jej ikonka teda nevie, že si ju použil. Niektoré techniky majú len neviditeľný cieľ, teda súper vidí, že si ju použil, ale nevie na koho.
Cooldown („schladenie“) – cooldown určuje, ako často môžeš používať danú techniku. Napríklad techniku s cooldownom 2 nebudeš môcť použiť nasledujúce 2 kolá.


Podtriedy techník:

Podtriedy bližšie špecifikujú dané techniky. Obvykle určujú, či daná technika bude mať účinok na inú.

Vzdialenosť:
Melee – daná technika vyžaduje malú vzdialenosť, skratka Me
Ranged – daná technika sa používa z diaľky, skratka Ra

Typy útokov:
Physical – fyzický útok, skratka Ph
Chakra – útok určitou formou energie, skratka Ch
Affliction – dlhotrvajúci útok (jed,oheň), skratka Af
Mental – útok pomocou myšlienky alebo inej metafyzickej energie, skratka Mn

Typy techník:
Taijutsu – určitá forma bojových umení, skratka Ta
Ninjutsu – tajná ninja technika, skratka Ni
Genjutsu – útok pomocou ilúzie alebo myšlienky, skratka Ge

Špeciálne:
Unique – tieto unikátne techniky nemôžu byť skopírované
* - hviezdička za technikou značí, že len jedna časť techniky patrí do danej podtriedy

Doba trvania:
Static – táto technika sa nedá prerušiť normálnou metódou (nezraniteľnosť, omráčenie, atď.) predtým než vyprší, skratka St.
Interrupt - táto technika sa dá prerušiť normálnou metódou (nezr., omr., atď.) predtým než vyprší, ale nedá sa úplne zrušiť, skratka It.
Cancel – táto technika sa dá zrušiť normálnou metódou (nezr., omr., atď.) predtým než vyprší, skratka Ca.


Ninja rebríček:

Skúsenosti(experience):
Skúsenosti tvoria základ rebríčku. Priamo ovplyvňujú tvoj level, ninja hodnosť a postavenie. Hraním ladder games, teda „rebríčkových hier“ si môžeš zvýšiť ale aj znížiť svoje skúsenosti. Každý hráč začína s 0 skúsenosťami.

Zvyšuješ ich výhrou nad svojim súperom. Počet získaných skúseností závisí na rozdiely medzi tvojím levelom a levelom súpera. Porážkou súpera, ktorý má omnoho vyšší level než ty získaš viac skúseností a naopak porážkou súpera s nižším levelom, získaš menej skúseností. Výhrou môžeš získať 15-600 skúseností.

Podobne to platí aj pri prehre. Môžeš stratiť 0-600 skúseností v závislosti od levelu súpera. Počas prvých 25 levelov strácaš menej skúseností, než by si mal. Je to kvôli tomu, aby aj menej schopní hráči mohli postupovať v rebríčku a získavať nové postavy. V budúcnosti bude pravdepodobne zavedené strácanie skúsenosti pre neaktívnych hráčov.

Levely:
Získavaním skúsenosti taktiež zvyšuješ svoj level. Každý hráč začína na levele 1. Na level 2 potrebuje 200 skúseností. Na každý ďalší level třeba viac a viac skúseností čím sa zvyšuje náročnosť. Na level 50 treba 50 000 skúseností.

Ninja hodnosť:
Tým, ako stúpa tvoj level, sa zvyšuje aj tvoja hodnosť. Každý hráč začína ako „Academy Student“. Každým levelov sa ti zvýši tvoja hodnosť. Jedinou výnimkou je hodnosť „Hokage“, ktorú má len ten najlepší hráč. Okrem toho, že musí mať najviac skúseností potrebuje taktiež minimálne level 46. Každá hodnosť má svoj vlastný obrázok v player card.

Hráč môže získať nasledujúce hodnosti:
Level 1-5: Academy Student
Level 6-10: Genin
Level 11-15: Chuunin
Level 16-20: Missing-Nin
Level 21-25: Anbu
Level 26-30: Jounin
Level 31-35: Sannin
Level 36-40: Jinchuuriki
Level 41-45: Akatsuki
Level 46-50: Kage
Level 46-50 + Rank#1: Hokage

Postavenie(ladder rank):
Postavenie je pozícia hráča v rebríčku. Čím viac skúseností má hráč, tým má vyššie postavenie. Číslo 1 má vždy hráč s najvyšším počtom skúseností. Hráč získava postavenie až kde je medzi 1000 najlepšími hráčmi. Rebríček sa updatuje každých 15 minút.

Systém prideľovania súpera:
Keď spustíš ladder game, bude ti automaticky pridelený súper na približne rovnakej úrovni. Tvoju úroveň určuje tvoj level a to ako sa ti darilo v posledných hrách. Keď sa ti darí, tak ti bude pridelený súper s vyšším levelom čím budeš môcť rýchlejšie postupovať.