Logo

Pravidlá:

V klanovej lige ide o hranie zápasov v určitej skupinke ľudí. Do jednotlivých skupiniek – líg je hráč zadelený buď podľa poradia, v ktorom sa do klanovej ligy zapojil alebo podľa výsledkov, ktoré nadobudol v priebehu sezóny. Možnosť postupu do „vyššej ligy“ získavajú len prví traja hráči v lige. Prvý postupuje automaticky a druhý a tretí hrajú o postup dodatočné zápasy s hráčmi, ktorí sa umiestnili vo vyššej lige na spodných pozíciách. Ten, ktorý sa umiestnil v lige posledný, automaticky prepadá o ligu nižšie. Druhý a tretí najslabší hráč v lige hrá dodatočný zápas s hráčmi, ktorí hrajú o postup. (Druhý z nižšej ligy hrá so siedmym z vyššej a tretí z nižšej so šiestym z vyššej.)

Časový priebeh sezóny je vopred definovaný. Kadý týždeň sa odblokuje možnosť odohrať ďalšie dva zápasy v danej lige. Výsledok zápasu sa zapisuje obdobným spôsobom ako je v turnaji. (Zapisuje sa však v sekcii „liga/tabuľka“) Ak dvojica neodohrá svoj zápas behom týždňa, nie je postihovaná tak, ako v lige, ale môže tento zápas odohrať hocikedy behom zvyšku sezóny. Na konci sezóny však budú všetky neodohrané zápasy kontumované pre oboch hráčov ako prehry.

Vyššie/nižšie ligy sú označené abecedne vzostupným smerom. Výnimku tvorí liga S, ktorá je najvyššia spomedzi všetkých líg. Prechod do nej je teda možný len z A ligy. Podľa „veľkosti“ ligy sa tiež určujú body za konečné umiestenie v lige.

Do hry si hráč sám volí postavy, s ktorými odohrá zápas. (Môže použiť tú istú kombináciu aj viac krát.) Zápasy sa odohrávajú na dve víťazné hry. Celkovo odohrá každý hráč 14 zápasov, z toho 7 ako bežných a 7 ako odvetných zápasov.

S - liga: 1.miesto - 50 bodov
             2.miesto - 45 bodov
             3.miesto - 40 bodov
             4.miesto - 36 bodov
             5.miesto - 32 bodov
             6.miesto - 28 bodov
             7.miesto - 25 bodov
             8.miesto - 22 bodov
A - liga: 1.miesto - 30 bodov
             2.miesto - 26 bodov
             3.miesto - 22 bodov
             4.miesto - 18 bodov
             5.miesto - 15 bodov
             6.miesto - 12 bodov
             7.miesto - 10 bodov
             8.miesto - 8 bodov