Logo

Pravidlá War:

Každá klanová war sa skladá zo súboja medzi piatimi našimi hráčmi a piatimi súperovými. Každý hráč odohrá so svojím súperom minimálne dve hry a ak po týchto hrách nebude jasný víťaz, odohrá sa ešte jeden zápas. Ide o tzv. hru na dve víťazstva.

Za prehru sa považuje aj stav, keď sa hráč nedostaví na zápas v danom termíne. Na malú časovú toleranciu sa môže po dohode prihliadnuť. Za prehru sa považuje taktiež vypadnutie z hry v prípade bugu. Je to z toho dôvodu, že sa nedá zistiť, či súper schválne nesabotuje hru. Ak hráč dohral prvú hru a na druhú sa nedostaví, chápe sa jeho neúčasť ako kontumačná prehra. Opäť platí výnimka pre prípad, keď sa dohodnú obe strany na dodatočnom odohraní daného zápasu.

Klanovú war vyhráva ten klan, ktorý vyhrá z piatich hier väčšinu.

Na prijatie War je nutná dohoda s Admin teamom. (Ide o možnosť vzájomného prediskutovania výnimiek v pravidlách.) Dohodnuté podmienky sa nesmú meniť najmenej 2 hodiny pred začatím War. V prípade neúčasti hráča, ktorý bol nominovaný na war, sa môže použiť náhradník. Táto zmena sa však musí oznámiť najmenej 10 minút pred začiatkom war.


Podmienky:

1 - určiť presný dátum hry (presne na hodinu).
2 - oznámiť mená nominovaných hráčov na war.
3 - potvrdenie našich pravidiel.
4 - zanechať kontakt na organizátora war v druhom klane. Povinnosťou organizátora je byť aktívny v čase war, aby sa dali v priebehu war riešiť prípadné nezrovnalosti.


Postup:

Výzvu na klanovú war zapíšte do sekcie war / zápis. Tu napíšte názov vášho klanu, mená piatich hráčov, ktorí sa zúčastnia war, dátum kedy sa má war odohrať a prípadne vaše poznámky (určenie si špeciálnych podmienok).

Počas war sa každý hráč pripojí na chat v sekcií fórum / chat, ktorý je súčasťou našej webovej stránky a slúži práve na riadenie klanovej war. Obzvlášť organizátori war musia byť na ňom prihlásený a vopred o sebe informovaný. Kto bude porušovať na chate podmienky slušného správania bude diskvalifikovaný správcom.